E-Mail: obecjanovce@gmail.com
O b e c   J á n o v c e
Vítaje na oficiálnych stránkach obce Jánovce, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Galanta,
2 km západne od obce Veľké Úľany a 10 km východne od mesta Senec.
Klub Slnečnica
Odvoz plastov
Postup pri pripojení vodovodnej prípojky v obci Jánovce.
Viac info tu>>.
Upozornenie pre chovateľov hovädzieho dobytku a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakálačky.
Viac info tu >>.
Spevokol "Magnólia"
O Z N A M
28.01.2015
STAROSTA OBCE JÁNOVCE
zvoláva 3. (tretie) riadne zasadnutie OZ.
  30.01.2015 (piatok) o 17:30 na obecnom úrade v Jánovciach
Viac info tu>>.