Navigácia

Obsah

Späť

Usmernenie ku konaniu podľa novely zákona č. 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy

Usmernenie sa dotýka vlastníkov poľ. pôdy, ktorým boli v minulosti vymerané pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a týmto majú možnosť požiadať okresný úrad o rozhodnutie o podnájomnom vzťahu k doterajším náhradným pozemkom (DNP). 

Usmernenie   tu ku stiahnutiu

Tlačivo pre nájomcu  tu ku stiahnutiu

Tlačivo pre vlastníka tu ku stiahnutiu

 

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť