Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2017

VZN_2-2017_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta_v_MS.pdf Stiahnuté: 14x | 01.02.2017

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 5x | 01.01.2017

Rok - 2015

c._2015-5_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 5x | 01.05.2015

c._2015-4_o_soc.sluzbach.pdf Stiahnuté: 6x | 01.04.2015

c._2015-3_o_poplatkoch_obce.pdf Stiahnuté: 4x | 01.03.2015

c._2015-1_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta_materskej_skoly.pdf Stiahnuté: 9x | 01.01.2015

Rok - 2014

c._2014-5_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 26x | 01.05.2014

c._2014-4_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 12x | 01.04.2014

c._2014-2_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf Stiahnuté: 6x | 01.02.2014

c._2014-1_o_vyradeni_ZS_1.-4._rocnik_Janovce_zo_siete_skol.pdf Stiahnuté: 3x | 01.01.2014

Rok - 2013

c._2013-5_UPN_zmeny_a_doplnky_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 8x | 01.05.2013

c._2013-1_o_podmienkach_drzania_psov_a_platenia_dani.pdf Stiahnuté: 7x | 01.01.2013

Rok - 2012

c._2012-2_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_MS_a_skolskom_klube_deti_-_ZS.pdf Stiahnuté: 4x | 01.02.2012

Rok - 2011

c._2011-4_poziarny_poriadok_obce_Janovce.pdf Stiahnuté: 4x | 01.04.2011

c._2011-2_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska_a_postupe_pri_umrti.pdf Stiahnuté: 6x | 01.02.2011

Rok - 2010

c._2010-1_UPN_zmeny_a_doplnky_1-2009.pdf Stiahnuté: 12x | 01.01.2010

Rok - 2009

c._2009-7_trhovy_poriadok.pdf Stiahnuté: 6x | 01.07.2009

c._2009-3_o_vykonani_celoplosnej_celoobecnej_deratizacie_na_uzemi_obce_Janovce.pdf Stiahnuté: 13x | 01.03.2009

Rok - 2008

c._2008-11_o_podmienkach_predaja_tovarov_a_sluzieb_na_trhovom_mieste_v_obci.pdf Stiahnuté: 3x | 01.11.2008

Rok - 2006

c._2006-3_zavazna_cast_UPN.pdf Stiahnuté: 5x | 01.03.2006

Stránka

  • 1