Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 18x | 06.05.2021

VZN č. 2/2021 o vyske prispevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 21x | 06.05.2021

Rok - 2020

VZN č.1/2020 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – katolícky cintorín Stiahnuté: 91x | 14.05.2020

VZN č. 2/2020 ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – evanjelický cintorín Stiahnuté: 91x | 14.05.2020

VZN č.3 /2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce Stiahnuté: 92x | 14.05.2020

VZN č.4 /2020 o používaní platobného terminálu Stiahnuté: 82x | 14.05.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce Stiahnuté: 93x | 14.05.2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 81x | 23.06.2020

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 363x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 193x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 142x | 28.08.2019

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce Stiahnuté: 155x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 112x | 17.12.2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Jánovce od 01. 01. 2020 Stiahnuté: 117x | 17.12.2019

Rok - 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 310x | 18.06.2018

Rok - 2017

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 300x | 01.01.2017

VZN_2-2017_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta_v_MS.pdf Stiahnuté: 312x | 01.02.2017

VZN 3-2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 336x | 17.01.2018

Rok - 2015

c._2015-5_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 355x | 01.05.2015

c._2015-4_o_soc.sluzbach.pdf Stiahnuté: 646x | 01.04.2015

Stránka