Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 143x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 70x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 42x | 28.08.2019

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce Stiahnuté: 39x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 19x | 17.12.2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Jánovce od 01. 01. 2020 Stiahnuté: 21x | 17.12.2019

Rok - 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 206x | 18.06.2018

Rok - 2017

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 188x | 01.01.2017

VZN_2-2017_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta_v_MS.pdf Stiahnuté: 201x | 01.02.2017

VZN 3-2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 220x | 17.01.2018

Rok - 2015

c._2015-5_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 247x | 01.05.2015

c._2015-4_o_soc.sluzbach.pdf Stiahnuté: 401x | 01.04.2015

c._2015-3_o_poplatkoch_obce.pdf Stiahnuté: 206x | 01.03.2015

c._2015-1_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta_materskej_skoly.pdf Stiahnuté: 194x | 01.01.2015

Rok - 2014

c._2014-5_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 244x | 01.05.2014

c._2014-4_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 179x | 01.04.2014

c._2014-2_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf Stiahnuté: 188x | 01.02.2014

c._2014-1_o_vyradeni_ZS_1.-4._rocnik_Janovce_zo_siete_skol.pdf Stiahnuté: 160x | 01.01.2014

Rok - 2013

c._2013-5_UPN_zmeny_a_doplnky_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 170x | 01.05.2013

c._2013-1_o_podmienkach_drzania_psov_a_platenia_dani.pdf Stiahnuté: 191x | 01.01.2013

Stránka