Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2021

VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 26x | 06.05.2021

VZN č. 2/2021 o vyske prispevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 29x | 06.05.2021

Rok - 2020

VZN č.1/2020 - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – katolícky cintorín Stiahnuté: 101x | 14.05.2020

VZN č. 2/2020 ktorým sa schvaľuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA obce Jánovce – evanjelický cintorín Stiahnuté: 101x | 14.05.2020

VZN č.3 /2020 o ochranných pásmach pohrebísk v obci Jánovce Stiahnuté: 101x | 14.05.2020

VZN č.4 /2020 o používaní platobného terminálu Stiahnuté: 89x | 14.05.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce Stiahnuté: 104x | 14.05.2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 88x | 23.06.2020

VZN č.7/2020 o nakladaní s KO Stiahnuté: 16x | 17.12.2020

VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 26x | 17.12.2020

VZN 9/2020 o ochrane drevín a výrube Stiahnuté: 19x | 17.12.2020

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 382x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 202x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 151x | 28.08.2019

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce Stiahnuté: 163x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 122x | 17.12.2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Jánovce od 01. 01. 2020 Stiahnuté: 130x | 17.12.2019

Rok - 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 323x | 18.06.2018

Rok - 2017

VZN 3-2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 346x | 17.01.2018

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 310x | 01.01.2017

Stránka