Navigáció

Tartalom

Területrendezési terv

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Letöltve: 271x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Letöltve: 205x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Letöltve: 189x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Letöltve: 181x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Letöltve: 195x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Letöltve: 190x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Letöltve: 180x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Letöltve: 179x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Letöltve: 182x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Letöltve: 203x | 10.10.2017

Egyéb

Doprava Letöltve: 207x | 10.10.2017

Komplexný návrh Letöltve: 192x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Letöltve: 193x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Letöltve: 176x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Letöltve: 190x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Letöltve: 280x | 10.10.2017

Stránka

  • 1