Navigáció

Tartalom

Területrendezési terv

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Letöltve: 434x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Letöltve: 344x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Letöltve: 315x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Letöltve: 309x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Letöltve: 327x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Letöltve: 325x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Letöltve: 282x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Letöltve: 291x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Letöltve: 302x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Letöltve: 330x | 10.10.2017

Egyéb

Doprava Letöltve: 302x | 10.10.2017

Komplexný návrh Letöltve: 301x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Letöltve: 297x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Letöltve: 274x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Letöltve: 292x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Letöltve: 478x | 10.10.2017

Stránka

  • 1