Navigáció

Tartalom

Területrendezési terv

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Letöltve: 107x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Letöltve: 77x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Letöltve: 61x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Letöltve: 59x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Letöltve: 64x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Letöltve: 64x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Letöltve: 47x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Letöltve: 55x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Letöltve: 59x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Letöltve: 74x | 10.10.2017

Egyéb

Doprava Letöltve: 76x | 10.10.2017

Komplexný návrh Letöltve: 64x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Letöltve: 76x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Letöltve: 55x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Letöltve: 66x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Letöltve: 68x | 10.10.2017

Stránka

  • 1