Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 647x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 504x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 452x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 461x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 465x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 447x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 392x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 379x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 398x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 440x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 401x | 10.10.2017

Komplexný návrh Stiahnuté: 430x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 401x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 383x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 393x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 602x | 10.10.2017

Stránka

  • 1