Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 319x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 243x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 222x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 215x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 227x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 218x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 203x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 200x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 209x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 219x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 226x | 10.10.2017

Komplexný návrh Stiahnuté: 213x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 214x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 190x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 208x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 316x | 10.10.2017

Stránka

  • 1