Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 68x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 54x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 45x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 42x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 46x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 44x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 34x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 33x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 41x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 59x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 57x | 10.10.2017

Komplexný návrh Stiahnuté: 50x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 53x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 38x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 45x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 50x | 10.10.2017

Stránka

  • 1