Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 193x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 143x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 124x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 119x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 128x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 130x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 107x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 112x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 118x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 132x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 147x | 10.10.2017

Komplexný návrh Stiahnuté: 122x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 135x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 113x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 125x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 199x | 10.10.2017

Stránka

  • 1