Navigácia

Obsah

Archív dokumentov

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 39x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 36x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 38x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 42x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 19x | 30.04.2021

Rok - 2020

FA Január 2020 Stiahnuté: 67x | 31.01.2020

FA Február 2020 Stiahnuté: 60x | 29.02.2020

FA Marec 2020 Stiahnuté: 67x | 31.03.2020

FA Apríl 2020 Stiahnuté: 60x | 30.04.2020

FA Máj 2020 Stiahnuté: 65x | 31.05.2020

FA Jún 2020 Stiahnuté: 60x | 30.06.2020

FA Júl 2020 prvá časť Stiahnuté: 51x | 31.07.2020

FA Jul 2020 druhá časť Stiahnuté: 44x | 31.07.2020

FA August 2020 Stiahnuté: 68x | 31.08.2020

FA September 2020 Stiahnuté: 69x | 30.09.2020

FA Október 2020 Stiahnuté: 68x | 31.10.2020

FA November 2020 Stiahnuté: 46x | 30.11.2020

FA November 2020 druhá časť Stiahnuté: 28x | 30.11.2020

FA December 2020 Stiahnuté: 48x | 31.12.2020

Rok - 2019

FA Jún 2019 Stiahnuté: 131x | 30.06.2019

Stránka