Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 80x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 39x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 18x | 28.08.2019

Rok - 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 168x | 18.06.2018

Rok - 2017

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 167x | 01.01.2017

VZN_2-2017_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta_v_MS.pdf Stiahnuté: 179x | 01.02.2017

VZN 3-2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 185x | 17.01.2018

Rok - 2015

c._2015-5_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 206x | 01.05.2015

c._2015-4_o_soc.sluzbach.pdf Stiahnuté: 292x | 01.04.2015

c._2015-3_o_poplatkoch_obce.pdf Stiahnuté: 178x | 01.03.2015

c._2015-1_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta_materskej_skoly.pdf Stiahnuté: 170x | 01.01.2015

Rok - 2014

c._2014-5_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 204x | 01.05.2014

c._2014-4_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 157x | 01.04.2014

c._2014-2_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf Stiahnuté: 163x | 01.02.2014

c._2014-1_o_vyradeni_ZS_1.-4._rocnik_Janovce_zo_siete_skol.pdf Stiahnuté: 142x | 01.01.2014

Rok - 2013

c._2013-5_UPN_zmeny_a_doplnky_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 147x | 01.05.2013

c._2013-1_o_podmienkach_drzania_psov_a_platenia_dani.pdf Stiahnuté: 153x | 01.01.2013

Rok - 2012

c._2012-2_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_MS_a_skolskom_klube_deti_-_ZS.pdf Stiahnuté: 176x | 01.02.2012

Rok - 2011

c._2011-4_poziarny_poriadok_obce_Janovce.pdf Stiahnuté: 173x | 01.04.2011

c._2011-2_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska_a_postupe_pri_umrti.pdf Stiahnuté: 181x | 01.02.2011

Stránka