Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2014

c._2014-5_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf Stiahnuté: 260x | 01.05.2014

c._2014-4_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf Stiahnuté: 193x | 01.04.2014

c._2014-2_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf Stiahnuté: 201x | 01.02.2014

c._2014-1_o_vyradeni_ZS_1.-4._rocnik_Janovce_zo_siete_skol.pdf Stiahnuté: 174x | 01.01.2014

Rok - 2013

c._2013-5_UPN_zmeny_a_doplnky_c._1-2013.pdf Stiahnuté: 185x | 01.05.2013

c._2013-1_o_podmienkach_drzania_psov_a_platenia_dani.pdf Stiahnuté: 213x | 01.01.2013

Rok - 2012

c._2012-2_o_vyske_prispevku_za_pobyt_dietata_v_MS_a_skolskom_klube_deti_-_ZS.pdf Stiahnuté: 222x | 01.02.2012

Rok - 2011

c._2011-4_poziarny_poriadok_obce_Janovce.pdf Stiahnuté: 220x | 01.04.2011

c._2011-2_o_prevadzkovom_poriadku_pohrebiska_a_postupe_pri_umrti.pdf Stiahnuté: 234x | 01.02.2011

Rok - 2010

c._2010-1_UPN_zmeny_a_doplnky_1-2009.pdf Stiahnuté: 197x | 01.01.2010

Rok - 2009

c._2009-7_trhovy_poriadok.pdf Stiahnuté: 205x | 01.07.2009

c._2009-3_o_vykonani_celoplosnej_celoobecnej_deratizacie_na_uzemi_obce_Janovce.pdf Stiahnuté: 223x | 01.03.2009

Rok - 2008

c._2008-11_o_podmienkach_predaja_tovarov_a_sluzieb_na_trhovom_mieste_v_obci.pdf Stiahnuté: 165x | 01.11.2008

Rok - 2006

c._2006-3_zavazna_cast_UPN.pdf Stiahnuté: 161x | 01.03.2006

Stránka