Navigácia

Obsah

web stránka materskej školy : https://msjanovce.edupage.org/

 

Zápis detí  do MŠ

Materská škola Jánovce, Hlavná č. 20, 925 22 Jánovce

oznamuje rodičom, že zápis detí  do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2023/2024 sa uskutoční od

08.05.2023 do 12.05.2023

 

Zápis do materskej školy sa netýka detí, ktoré materskú školu už navštevujú.

kontakt   Zápis detí do materskej školy Jánovce na šk. rok 2022/2023 - Obrázok 1