Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.03.2019

OcÚ JÁN - 64/2019

2 ks autobusových zastávok

3 600,00 EUR tritisícšesto

KOVTEC s.r.o.

Obec Jánovce

11.03.2019

OcÚ JÁN - 63/2019

dočasné vypnutie vedenia

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Jánovce

11.02.2020

OcÚJÁN-26-001/2020

Realizácia " Digitálnej kancelárie IIS MIS pre registratúru"

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

A.V.I.S.

Obec Jánovce

14.06.2019

3/2019

Organizácia a zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia

Neuvedené

Tomáš Bognár BEE SOUND

Obec Jánovce

18.02.2022

30/2022

objednávka znaleckého posudku

Neuvedené

RNDr.František Bergendi

Obec Jánovce

14.02.2022

63/2022

pouličné svietidlá

Neuvedené

Ing. Jaroslava Mináriková

Obec Jánovce

01.06.2022

123/2022

objednávka na dodanie betónu

Neuvedené

Eurobeton plus, s.r.o.

Obec Jánovce

14.07.2022

193/2022

výkon služieb SBS

Neuvedené

Obec Jánovce

S.I.F.security s.r.o.

30.12.2022

318/2022

odvoz odpadu

1 800,00 EUR

Natália Heringešová

Obec Jánovce

01.11.2022

319/2022

parkové solárne svetlá

Neuvedené

LED ARENA

Obec Jánovce

13.02.2023

50/2023

objednávka na prepracovanie PHSR obce Jánovce na rok 2021-2027

1 000,00 EUR

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Jánovce

24.05.2023

180/2023

objednávka kancelárského notebooku značky Lenovo

519,00 EUR

MAXnetwork s.r.o.

Obec Jánovce

20.06.2023

207/2023

objednávka importu údajov podvojného účtovníctva

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Jánovce

30.01.2024

R2024/00076

Objednávka na multifunkčnú tlačiareň

Neuvedené

JANUS TEAM s.r.o.

Obec Jánovce

20.03.2024

R2024/00150

Prenájom stroja

125,00 EUR

Zeppelin SK s.r.o.

Obec Jánovce

20.12.2021

278/2021

Určenie hodnoty pozemkov

0,00 EUR

RNDr.František Bergendi

Obec Jánovce

12.01.2022

3/2022

Zber a odvoz ZKO a TKO

0,00 EUR

VPS PO

Obec Jánovce

17.01.2022

17/2022

Vyhotovenie GP a vytýčenie pozenkov

0,00 EUR

GEODET-JS s.r.o.

Obec Jánovce

21.01.2022

9/2022

čistenie obecného pozemku

0,00 EUR

Miroslav Šimka-LESPRE

Obec Jánovce

25.01.2022

15/2022

kontrola hasiacich prístrojov

Neuvedené

Haskont s.r.o.

Obec Jánovce

14.02.2022

63/2022

svetlá VO

0,00 EUR

Ing. Jaroslava Mináriková

Obec Jánovce

21.02.2022

35/2022

uloženie odpadu

92,00 EUR

Odpadová s.r.o.

Obec Jánovce

04.04.2022

150/2022

Výkon stavebných prác, spočívajúcich v realizácii oporného múrika

2 115,00 EUR

Mykhaylo Lyashko

Obec Jánovce

20.10.2022

255/2022

Objednávka sieťového úložiska a výpočtovej techniky

1 911,60 EUR

MAXnetwork s.r.o.

Obec Jánovce

11.01.2024

R2024/00020

Objednávka na vypracovanie dendrologického posudku

Neuvedené

Arbor Vitae-Arboristika, s.r.o.

Obec Jánovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: