Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 506x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 398x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 361x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 354x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 368x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 358x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 316x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 306x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 323x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 357x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 327x | 10.10.2017

Komplexný návrh Stiahnuté: 337x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 323x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 309x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 317x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 513x | 10.10.2017

Stránka

  • 1