Navigácia

Obsah

Archív dokumentov

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 40x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 37x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 39x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 43x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 20x | 30.04.2021

Rok - 2020

FA Január 2020 Stiahnuté: 70x | 31.01.2020

FA Február 2020 Stiahnuté: 62x | 29.02.2020

FA Marec 2020 Stiahnuté: 68x | 31.03.2020

FA Apríl 2020 Stiahnuté: 61x | 30.04.2020

FA Máj 2020 Stiahnuté: 67x | 31.05.2020

FA Jún 2020 Stiahnuté: 61x | 30.06.2020

FA Júl 2020 prvá časť Stiahnuté: 53x | 31.07.2020

FA Jul 2020 druhá časť Stiahnuté: 46x | 31.07.2020

FA August 2020 Stiahnuté: 70x | 31.08.2020

FA September 2020 Stiahnuté: 71x | 30.09.2020

FA Október 2020 Stiahnuté: 69x | 31.10.2020

FA November 2020 Stiahnuté: 46x | 30.11.2020

FA November 2020 druhá časť Stiahnuté: 29x | 30.11.2020

FA December 2020 Stiahnuté: 48x | 31.12.2020

Rok - 2019

FA Jún 2019 Stiahnuté: 132x | 30.06.2019

Stránka