Navigáció

Tartalom

Hospodárenie obce

 

Rozpočet obce je v súlade so zákonom 369/1990 z.z. nutné v priebehu roka upravovať.

 ROZPOCET_obce_na_rok_2016_-_schvaleny_dna_20.04.2016.xls

 Zasady_nakladania_s_financnymi_prostriedkami_obce_Janovce.pdf

 Vyrocna_sprava_obce_Janovce_rok_2015.pdf