Navigácia

Obsah

Hospodárenie obce

 

Rozpočet obce je v súlade so zákonom 369/1990 z.z. nutné v priebehu roka upravovať.

Zásady hospodárenia s majetkom obce