Navigácia

Obsah

ROK 2023

Súhrnná správa II.polrok 2023

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2023 -zákazky s nízkymi hodotami neboli

ROK 2022

Súhrnná správa za VI. štvrťrok 2022

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2022

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2022

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2022 

ROK 2021

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2021 

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2021  

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2021 s nízkymi hodnotami nad 5000 eur 

Súhrnná správa za III.štvrťrok 2021 -zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2021  

ROK 2020

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2020 

Súhrnná správa za II.štvrtrok 2020 -zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020-zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2020