Navigácia

Obsah

 

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2022

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2022 

ROK 2021

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2021 

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2021  

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2021 s nízkymi hodnotami nad 5000 eur 

Súhrnná správa za III.štvrťrok 2021 -zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2021  

ROK 2020

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2020 

Súhrnná správa za II.štvrtrok 2020 -zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020-zákazky s nízkymi hodotami neboli

Súhrnná správa za IV.štvrťrok 2020