Navigáció

Tartalom

Területrendezési terv

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Letöltve: 899x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Letöltve: 698x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Letöltve: 650x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Letöltve: 659x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Letöltve: 638x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Letöltve: 626x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Letöltve: 532x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Letöltve: 535x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Letöltve: 537x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Letöltve: 599x | 10.10.2017

Egyéb

Doprava Letöltve: 535x | 10.10.2017

Komplexný návrh Letöltve: 568x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Letöltve: 538x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Letöltve: 514x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Letöltve: 545x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Letöltve: 783x | 10.10.2017

Stránka

  • 1