Navigácia

Obsah

Základné informácie

 

Vitajte na oficiálnej stránke obce Jánovce, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Galanta, 3 km západne od obce Veľké Úľany a 10 km východne od mesta Senec.

Obec leží v západnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 120 m, na rozhraní Úľanskej mokrade a Žitného ostrova. V blízkosti tečie Malý Dunaj a Čierna Voda. Reliéf je rovinný s minimálnym relatívnym kolísaním výšky (1 m). Kataster obce je odlesnený, pôvodné vŕbovo-topoľové lužné lesy boli odstránené a zachovali sa len v podobe lesných pásov v terénnych depresiách bývalých tokov a riečnych ramien (Ereč). Úrodné černozemné a lužné pôdy sú intenzívne poľnohospodársky využívané. Klíma je teplá s malým množstvom zrážok. V mohutných štrkopieskových vrstvách sa nachádzajú veľké zásoby podzemných vôd, dopĺňané infiltráciou z Dunaja. 
V blízkosti sa nachádza vodný zdroj Jelka s výdatnosťou takmer 1000 l/s, zásobujúci pitnou vodou značnú časť západného Slovenska. Celé územie obce spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Obec Jánovce leží 32 km od Bratislavy, 10 km od Senca a 17 km od Galanty. Ide o malú obec, s počtom obyvateľov, aktuálne k máju 2015 je v obci k trvalému pobytu nahlásených 486 obyvateľov. Na základe administratívno-správneho členenia z roku 1996 patrí do Trnavského kraja a okresu Galanta.

V obci sa nachádza materská škola, budova obecného úradu, kultúrny dom, futbalový štadion ako aj potraviny, miestne pohostinstvo a pekáreň s malopredajňou. Základná škola bola z dôvodu nízkeho počtu žiakov ku dňu 30. 6. 2014 vyradená zo siete škôl.

V obci je rímskokatolícky kostol, spadajúci pod farnosť vo Veľkých Úľanoch. V rokoch 2003-2004 prešiel kompletnou rekonštrukciou, vrátane úprav okolia. V obci sú dva cintoríny, rímskokatolícky a evanjelický.