Navigácia

Obsah

Územný plán

 

*schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

*zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

*zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

*zmeny a doplnky č.3/2021 boli schválené uznesením OZ č. 1/6/2023 zo dňa 25.10.2023     s účinnosťou od 10.11.2023

2021

Informativna priloha textu ZaD 32021 čistopis - uplne znenie zavaznej casti Stiahnuté: 21x | 20.03.2024

Podklad platného ÚPN Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 23x | 20.03.2024

Priesvitka na Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 20x | 20.03.2024

Text ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 27x | 20.03.2024

Výkres 1 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 29x | 20.03.2024

Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 19x | 20.03.2024

Výkres 3 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 17x | 20.03.2024

Výkres 4 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 28x | 20.03.2024

Výkres 5 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 30x | 20.03.2024

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 1,049x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 806x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 771x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 796x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 766x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 783x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 679x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 673x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 659x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 727x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 659x | 10.10.2017

Stránka