Navigácia

Obsah

Územný plán

 

bol schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

Ostatné

Komplexný návrh Stiahnuté: 563x | 10.10.2017

Návrh na vyňatie z PPF Stiahnuté: 534x | 10.10.2017

Širšie vzťahy - ochrana prírody Stiahnuté: 509x | 10.10.2017

Technická infraštruktúra Stiahnuté: 537x | 10.10.2017

UPN Jánovce čistopis Stiahnuté: 774x | 10.10.2017

Stránka