Navigácia

Obsah

Klub žien Slnečnica

 

slnecnica

Klub žien Slnečnica začal svoju činnosť v septembri 2010 ako Svojpomocný klub žien Slnečnica. Výtvarná súťaž o logo klubu bola organizovaná v základnej škole. Z vytvorených návrhov vybral akad. maliar Štefan Polák víťazný návrh, ktorého autorom je Áron Horváth. Vedúcou klubu je Mgr. Terézia Némethová

Poslaním klubu je z aktivizovať ženy po 50-tke. Program stretnutí je rozpracovaný na kalendárny rok, na jednotlivé mesiace. Vychádza aj z podnetov a nápadov návštevníčok klubu. Medzi priateľmi sme našli aj „sponzorov“, ktorí nám pomohli finančne a mohli sme miestnosť v KD v Jánovciach upraviť, vymaľovať, skromne zariadiť a 18.12.2010 sme mali už vianočné stretnutie vo „svojom“ klube. Miestnosť nám obec prenajíma zdarma. V roku 2011 sme urobili obecné drápačky peria. Organizovali sme aj dobrovoľnú zbierku kníh, z ktorej časť máme v klube a časť sme darovali DSS v Košútoch. Na jar zhotovujeme s deťmi dekorácie k Veľkej noci, korbáče robia chlapci s chlapmi. Máme stretnutia aj s odborníčkami napr. kozmetičkami, RHB, odb.lektorkami z Ligy proti rakovine. Pomáhame aj pri skrášľovaní svojho okolia, aktívne sa zapájame do akcií poriadaných obcou. Potešením môžem konštatovať,že náš klub „našiel-resp.objavil“v našej malej obci veľa tvorivých a šikovných ľudí. Naše dve kroniky sú svedectvom toho ako pracujeme, ako je nám pri tom veselo a fajn, kto všetko k nám chodí, kto všetko u nás bol, detičky nám do nich nakreslia, napíšu básničku. Na stretnutia k nám prídu aj zo susedných obcí. V januári 2013 nás MV SR zaregistrovalo ako občianske združenie Klub žien Slnečnica. Bol nám poskytnutý grant, na základe projektu týkajúceho sa komunitného a sociálneho rozvoja našej obce. Osvedčila sa nám spolupráca s Klubom dôchodcov, s futbalovým klubom TJ Jánovce a poľovníckym združením úsek Hrubá Borša-Jánovce. Dobre sa nám rozbehla spolupráca s rodičmi malých detí-s mamičkami na MD. V spolupráci TENENET o.z. sme uskutočnili tvorivé dielne, Burzu pre deti a dospelákov, I.piknik na rohu ulice. V októbri 2014 sme mali štvrté výročie fungovania a to je fajn. Ešte veľké ďakujem patrí mojim „babám-rovnakej krvnej skupiny“ Gabike, Erike a Milke, ktoré sú v tom spolu so mnou.

Mgr.Terézia Némethová

slnecnica

Program Klubu žien Slnečnica na rok 2018