Obsah

TJ Jánovce

 

tj

V roku 1973 sa začala éra organizovaného futbalu v Jánovciach. V súčasnosti vedie telovýchovnú jednotu predseda Marián Minárik, podpredseda a tréner je Marek Kollárik, tajomníkom a súčasne ISSF manažérom  je Alojz Gašparík, organizačným pracovníkom sú Tibor Novák, Tibor Pavlík a Kristián Groška. Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou areálu TJ zabezpečuje Obec Jánovce - obecný úrad z rozpočtu obce.

tj