Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

Rok - 2020

VZN č.4 /2020 o používaní platobného terminálu Stiahnuté: 235x | 14.05.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu Obce Jánovce Stiahnuté: 255x | 14.05.2020

VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Stiahnuté: 234x | 23.06.2020

VZN č.7/2020 o nakladaní s KO Stiahnuté: 172x | 17.12.2020

VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 150x | 17.12.2020

VZN 9/2020 o ochrane drevín a výrube Stiahnuté: 134x | 17.12.2020

Rok - 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 591x | 24.06.2019

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 336x | 24.06.2019

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 298x | 28.08.2019

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jánovce Stiahnuté: 289x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jánovce Stiahnuté: 246x | 17.12.2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Jánovce od 01. 01. 2020 Stiahnuté: 276x | 17.12.2019

Rok - 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy Stiahnuté: 500x | 18.06.2018

Rok - 2017

VZN 3-2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jánovce Stiahnuté: 474x | 17.01.2018

c.1-2017_o_miestnej_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_Janovce.pdf Stiahnuté: 450x | 01.01.2017

VZN_2-2017_o_urceni_vysky_dotacie_na_dieta_v_MS.pdf Stiahnuté: 489x | 01.02.2017

Rok - 2015

c._2015-5_o_nakladani_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 498x | 01.05.2015

c._2015-4_o_soc.sluzbach.pdf Stiahnuté: 832x | 01.04.2015

c._2015-3_o_poplatkoch_obce.pdf Stiahnuté: 483x | 01.03.2015

c._2015-1_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_dieta_materskej_skoly.pdf Stiahnuté: 466x | 01.01.2015

Stránka