Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2018

zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121768502

209,70 EUR

Obec Jánovce

Západoslovenská distribučná

29.03.2018

zmluva o združenej dodávke elektriny

9408937062

Neuvedené

Obec Jánovce

ZSE Energia, a.s.

25.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

V052018

Neuvedené

Obec Jánovce

Asecco Solutions, a.s.

25.06.2018

zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

2-SZ GA - 15/2018

3 460,00 EUR

Obec Jánovce

Trnavský samosprávny kraj

02.07.2018

o poskytnutí účelovej dotácie

156-3-ŠP/2018

500,00 EUR

Obec Jánovce

Trnavský samosprávny kraj

22.08.2018

darovacia zmluva

2610/2018

40,00 EUR štyrisdať

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

30.08.2018

prílohač. 1 k zmluve č. ZBA12142015078

prílohač. 1 k zmluve č. ZBA12142015078

4 300,00 EUR štyritisíctristo

ENVI-PAK, a.s.

Obec Jánovce

26.09.2018

kúpna zmluva

1/2018

540,25 EUR päťstoštyridsať eur dvadsaťpäť centov

Obec Veľké Úľany

Obec Jánovce

19.10.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

730,00 EUR sedemstotridsať

Zoltán Drinócy

Obec Jánovce

08.11.2018

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/038

720,00 EUR sedemstodvadsať

Ing. Ľudovít Fiala

Obec Jánovce

20.11.2018

zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000115796

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Jánovce

20.11.2018

zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000115463

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Jánovce

20.11.2018

zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

3/1000115819

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Jánovce

21.11.2018

darovacia zmluva

3739/2018

40,00 EUR štyridsať

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

11.12.2018

dodatok č.1 kúpna zmluva č. V-4875/2018

dodatok č.1

540,25 EUR päťstoštyridsať eur dvadsaťpäť centov

Obec Veľké Úľany

Obec Jánovce

22.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb BOZP,PZ a PO

1/2019

30,00 EUR tridsať

Mária Strapáčová

Obec Jánovce

04.03.2019

Dodatok Ponuka E.Benefit

2/2019

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Jánovce

20.03.2019

darovacia zmluva

824/2019

40,00 EUR štyridsať

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

20.03.2019

Vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby

zmluva

150,00 EUR stopäťdesiat

MJ-Health & Work s.r.o.

Obec Jánovce

10.05.2019

Zmluva o zbere elektroodpadu

3/2019

Neuvedené

ROVAMI s.r.o.

Obec Jánovce

20.05.2019

Zmluva o servisnom nájme rohoží

4/2019

Neuvedené

Linstrom s.r.o.

Obec Jánovce

10.06.2019

darovacia zmluva

1785/2019

40,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

26.06.2019

o poskytnutí účelovej dotácie

015-GA-K/RO/2019

500,00 EUR päťsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Jánovce

03.09.2019

darovacia zmluva

2531/2019

40,00 EUR štyridsať

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

18.09.2019

Zmluva o zabezpečení zberu požitých textílii, odevov a obuv

Zmluva o zabezpečení zberu požitých textílii, odev

Neuvedené

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Jánovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: