Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2022

FA 1/2022 Stiahnuté: 8x | 31.01.2022

FA2/2022 Stiahnuté: 1x | 28.02.2022

FA 3/2022 Stiahnuté: 1x | 31.03.2022

FA 4/2022 Stiahnuté: 0x | 30.04.2022

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 70x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 66x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 78x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 83x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 53x | 30.04.2021

fa 5/2021 Stiahnuté: 21x | 31.05.2021

fa 6/2021 Stiahnuté: 17x | 30.06.2021

fa 7/2021 Stiahnuté: 22x | 31.07.2021

fa 8/2021 Stiahnuté: 19x | 31.08.2021

fa 9/2021 Stiahnuté: 21x | 30.09.2021

fa 10/2021 Stiahnuté: 24x | 29.10.2021

fa11/2021 Stiahnuté: 22x | 30.11.2021

fa12/2021 Stiahnuté: 15x | 31.12.2021

Rok - 2020

FA Január 2020 Stiahnuté: 96x | 31.01.2020

FA Február 2020 Stiahnuté: 98x | 29.02.2020

FA Marec 2020 Stiahnuté: 94x | 31.03.2020

Stránka