Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok 2024

FA 1/2024 Stiahnuté: 2x | 31.01.2024

FA2/2024 Stiahnuté: 4x | 29.02.2024

FA3/2024 Stiahnuté: 1x | 31.03.2024

Rok- 2023

FA 1/2023 Stiahnuté: 45x | 31.01.2023

FA 2/2023 Stiahnuté: 42x | 28.02.2023

FA 3/2023 Stiahnuté: 49x | 31.03.2023

FA3/2023 Stiahnuté: 44x | 31.03.2023

FA 4/2023 Stiahnuté: 37x | 30.04.2023

FA 5/2023 Stiahnuté: 32x | 31.05.2023

FA 6/2023 Stiahnuté: 34x | 30.06.2023

FA 7/2023 Stiahnuté: 18x | 31.07.2023

FA 8/2023 Stiahnuté: 19x | 31.08.2023

FA 9/2023 Stiahnuté: 21x | 31.10.2023

FA 10/2023 Stiahnuté: 19x | 31.10.2023

FA 11/2023 Stiahnuté: 18x | 30.11.2023

FA 12/2023 Stiahnuté: 21x | 12.12.2023

FA12/2023 druhá polovica Stiahnuté: 15x | 29.01.2024

Rok-2022

FA 1/2022 Stiahnuté: 84x | 31.01.2022

FA2/2022 Stiahnuté: 103x | 28.02.2022

FA 3/2022 Stiahnuté: 81x | 31.03.2022

Stránka