Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2022

FA 1/2022 Stiahnuté: 22x | 31.01.2022

FA2/2022 Stiahnuté: 16x | 28.02.2022

FA 3/2022 Stiahnuté: 26x | 31.03.2022

FA 4/2022 Stiahnuté: 20x | 30.04.2022

FA5/2022 Stiahnuté: 4x | 31.05.2022

FA6/2022 Stiahnuté: 8x | 30.06.2022

FA7/2022 Stiahnuté: 2x | 31.07.2022

FA8/2022 Stiahnuté: 2x | 30.09.2022

FA9/2022 Stiahnuté: 3x | 30.09.2022

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 97x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 87x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 103x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 116x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 83x | 30.04.2021

fa 5/2021 Stiahnuté: 38x | 31.05.2021

fa 6/2021 Stiahnuté: 36x | 30.06.2021

fa 7/2021 Stiahnuté: 41x | 31.07.2021

fa 8/2021 Stiahnuté: 36x | 31.08.2021

fa 9/2021 Stiahnuté: 41x | 30.09.2021

fa 10/2021 Stiahnuté: 44x | 29.10.2021

Stránka