Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2022

FA 1/2022 Stiahnuté: 13x | 31.01.2022

FA2/2022 Stiahnuté: 6x | 28.02.2022

FA 3/2022 Stiahnuté: 18x | 31.03.2022

FA 4/2022 Stiahnuté: 12x | 30.04.2022

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 85x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 74x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 89x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 99x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 69x | 30.04.2021

fa 5/2021 Stiahnuté: 27x | 31.05.2021

fa 6/2021 Stiahnuté: 24x | 30.06.2021

fa 7/2021 Stiahnuté: 30x | 31.07.2021

fa 8/2021 Stiahnuté: 26x | 31.08.2021

fa 9/2021 Stiahnuté: 28x | 30.09.2021

fa 10/2021 Stiahnuté: 32x | 29.10.2021

fa11/2021 Stiahnuté: 34x | 30.11.2021

fa12/2021 Stiahnuté: 24x | 31.12.2021

Rok - 2020

FA Január 2020 Stiahnuté: 104x | 31.01.2020

FA Február 2020 Stiahnuté: 108x | 29.02.2020

FA Marec 2020 Stiahnuté: 104x | 31.03.2020

Stránka