Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok-2022

FA 1/2022 Stiahnuté: 33x | 31.01.2022

FA2/2022 Stiahnuté: 31x | 28.02.2022

FA 3/2022 Stiahnuté: 36x | 31.03.2022

FA 4/2022 Stiahnuté: 31x | 30.04.2022

FA5/2022 Stiahnuté: 14x | 31.05.2022

FA6/2022 Stiahnuté: 17x | 30.06.2022

FA7/2022 Stiahnuté: 11x | 31.07.2022

FA8/2022 Stiahnuté: 11x | 30.09.2022

FA9/2022 Stiahnuté: 19x | 30.09.2022

FA10/2022 Stiahnuté: 1x | 31.10.2022

FA11/2022 Stiahnuté: 1x | 30.11.2022

FA12/2022 Stiahnuté: 1x | 30.12.2022

Rok-2021

fa 1/2021 Stiahnuté: 109x | 29.01.2021

fa 2/2021 Stiahnuté: 106x | 26.02.2021

fa3/2021 prvá časť Stiahnuté: 119x | 31.03.2021

fa3/2021 druhá čsť Stiahnuté: 134x | 31.03.2021

fa 4/2021 Stiahnuté: 101x | 30.04.2021

fa 5/2021 Stiahnuté: 50x | 31.05.2021

fa 6/2021 Stiahnuté: 46x | 30.06.2021

fa 7/2021 Stiahnuté: 56x | 31.07.2021

Stránka