Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2021

Zmluva o energetike

1112546

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Jánovce

06.12.2021

dohoda o úhrade časti ceny diela

Dohoda

7 800,00 EUR

ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s.r.o.

Obec Jánovce

14.12.2021

zmluva o bežnom účte

zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Jánovce

14.12.2021

zmluva o grantovom účte

zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Jánovce

14.12.2021

zmluva o bežnom účte

zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Jánovce

03.01.2022

Zmluva

732022

Neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Jánovce

26.01.2022

Hromdná licenčná zmluva

VP22/56353/001

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Obec Jánovce

17.03.2022

darovacia zmluva

60/2022

40,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Jánovce

20.04.2022

príloha č.1 k zmluve

ZBA12142015078

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Jánovce

25.04.2022

Zmluva

95/2022

61 291,03 EUR

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Jánovce

11.05.2022

Rámcová zmluva o odbere odpadu

111/2022

0,00 EUR

KOW s.r.o.

Obec Jánovce

11.05.2022

dodatok č.1

112/2022

0,00 EUR

EKODVOR s.r.o.

Obec Jánovce

30.05.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122204772

426,60 EUR

Západoslovenská distribučná

Obec Jánovce

06.06.2022

Zámenná zmluva na pozemok

125/2022

10 334,10 EUR

Július Szabó

Obec Jánovce

24.06.2022

dodatok k zmluve na realizáciu stavebných prác zo dňa 14.4.2022

dodatok č.1 k 95/2022

9 540,00 EUR

EKOM PLUS, s.r.o.

Obec Jánovce

08.07.2022

dotácia z rozpočtu obce

165/2022

100,00 EUR

Klub žien Slnečnica

Obec Jánovce

11.07.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

304/2022

4 500,00 EUR

mylansa s.r.o.

Obec Jánovce

21.07.2022

Hromadná licenčná zmluva

216/2022

Neuvedené

SOZA

Obec Jánovce

26.07.2022

zmluva o umeleckom diele

183/2022

450,00 EUR

Daniel Makovický

Obec Jánovce

26.07.2022

zmluva o poskytnutí verejných služieb

184/2022

16,60 EUR

RapidNET s.r.o.

Obec Jánovce

26.07.2022

dodatok č.1

dodatok č.1 k 1112546

45,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Jánovce

26.07.2022

dodatok č.2

dodatok č.2 k 1112546

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Jánovce

04.08.2022

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

217/2022

Neuvedené

SOZA

Obec Jánovce

08.08.2022

Zmluva o združených dodávok zemného plynu

SC2022/0421

Neuvedené

MET Slovakia, a.s.

Obec Jánovce

23.08.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/051

1 100,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala

Obec Jánovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: